MÚSICA EN OFICINES

Edificis corporatius · Clubs privats

La música és de gran utilitat en aquest sector ja que millora l’entorn de treball i contribueix a la productivitat dels treballadors. Si el fil musical és adequat, els treballadors valoren millor la imatge de la companyia i ,a més a més, ho transmeten als clients.

Amb la possibilitat d’inserció de missatges corporatius en el fil musical, també s’ofereix una excel·lent eina de comunicació interna que permet mantenir informats als treballadors i fer-los partícips de la companyia.

S’han realitzat estudis que confirmen que els treballadors que treballen amb música de fons realitzen les tasques de forma més eficient que aquells que ho fan en silenci, arribant inclús a reduïr-se les pauses laborals. La música en aquest sector és útil per crear privacitat en les converses, evitar distraccions, disminuir els sorolls, millorar l’estat d’ànim i generar una atmosfera adequada de feina.

Realitzem una selecció musical pensada estratègicament per reduir l’estrès i incrementar la creativitat dels treballadors. Als edificis corporatius l’ambientació musical fa més amenes les esperes i influeix positivament en la imatge que els consumidors tenen de l’empresa.