MÚSICA EN RETAIL

En un sector com la moda i el retail, si la gestió musical és adequada, va en coherència amb la marca i reflexa la seva personalitat, els clients poden permanèixer més temps en l’establiment. Això repercutirà en el comportament  a l’hora de comprar i ajudarà a que els treballadors es sentin més motivats i ofereixin una millor atenció al seus clients.

El ritme també marca les pautes dels consumidors. Per exemple, quan les cançons tenen un ritme més ràpid, fan que els clients es moguin a més velocitat per l’establiment. No obstant, quan la música té un tempo lent, incita a caminar més lentament i a aturar-se per prestar més atenció als productes.

Estudiem cada cas de cada marca a detall, la seva ubicació geogràfica, el tipus de target, l’espai físic, l’època de l’any, els valors amb els quals es vol identificar i les necessitats particulars. Reforcem i millorem l’experiència de compra, adaptem el ritme en funció de l’activitat comercial i les franges horàries. També oferim un servei de falques personalitzades, les quals incertem dins del fil musical per a la comunicació amb clients i treballadors.

Múltiples estudis demostren que les marques ben definides per un concepte sonor són un 96% més reconegudes pels clients que aquelles que no utilitzen música amb la qual identificar-se.

El fil musical en aquest sector ofereix numerosos beneficis, otorga personalitat i identitat de la marca, permet diferenciar-se de la competència i genera un vincle emocional directe amb els consumidors.