MÚSICA EN SUPERMERCATS

La selecció musical estratègica també afecta a la productivitat dels treballadors i millora la imatge del negoci per part dels propis treballadors, de forma que ho transmeten en el seu contacte directe amb els clients. Per aquest tipus de sector prestem molta atenció en l’arquitectura i el disseny dels espais, creant conceptes musicals que facin placentera l’experiència de compra. L’ambientació musical en aquests negocis és clau per trencar el silenci i acompanyar al consumidor en la seva estància a l’establiment, sense distreure’l i enriquint l’experiència de compra d’una forma sensorial.

Triar adequadament l’ambientació musical afecta de manera positiva als clients, afegeix valor a l’experiència i té una repercussió final a les ventes. Oferim la possibilitat d’incorporar falques personalitzades i missatges promocionals els quals permeten una comunicació directa amb els clients i treballadors.