Texts legals

Titular de la web

En compliment al deure a la informació establerta en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, les presents condicions generals regulen l’ús i accés al lloc web o servei d’Internet del grup de societats que conforma el grup TMM, que engloba a les següents societats:

WAAPITI S.L. (d’ara endavant “WAAPITI”), amb C.I.F.: B-65.650.483, amb domicili al carrer Cardenal Vives i Tutó, número 43, planta baixa, dreta, 08034 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 42.847, foli 40, fulla B- 415.495.

BEAROMIC EXPERIENCIAS OLFATIVAS S.L., amb C.I.F. B 66870809, amb domicili en carrer Cardenal Vives i Tutó 43, sota dreta, 08034 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 45.625, foli 135, fulla B- 494.066.

SENSORY MARKETING & MEDIA S.L. amb C.I.F. B 62939905, amb domicili en carrer Cardenal Vives i Tutó 43, sota dreta, 08034 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 35.000, foli 77, fulla B- 257.563.

D’ara endavant aquestes tres entitats, conjuntament seran denominades grup TMM.

L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari (“Usuari”). La utilització del lloc web està subjecta a les condicions d’ús que a continuació es recullen.

Els continguts i serveis que grup TMM posa a la disposició de l’Usuari podran així mateix quedar regulats per condicions particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre les presents condicions generals.

L’Usuari ha de llegir amb atenció les presents condicions generals, així com, si escau, les corresponents condicions particulars, si fossin aplicables, cada vegada que es proposi utilitzar el contingut o servei de què es tracti.

Grup TMM podrà modificar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i la configuració d’aquest lloc web, així com les presents condicions generals o les corresponents condicions particulars.

El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials continguts en elles implica que l’Usuari ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions, que estan permanentment exposades en la web, sota la versió publicada i vigent a cada moment.

A aquest efecte es recomana a l’Usuari llegir atentament les condicions exposades en les pàgines web cada vegada que accedeixi a aquestes, així com la necessitat de recarregar a cada moment els continguts que es trobin en la memòria cau del propi ordinador de l’usuari a fi de rebre una informació plenament actualitzada.

Objecte

El lloc web té per objecte principal informar sobre les activitats del grup TMM, els seus productes i serveis, facilitant la possibilitat d’obtenir informació periòdica a través de correu electrònic o altres mitjans.

Condicions d’utilització per a l’usuari

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui anar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància.

Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.

Grup TMM es reserva el dret a adoptar quantes mesures consideri oportunes a cada moment, a fi d’evitar les conductes i activitats anteriorment indicades.

Propietat intel·lectual o industrial

S’adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, i gràfics, inclòs el copyright, són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència, a favor del grup TMM pel que l’autoria i el dret d’explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció de les quals, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il·lícita o delictiva.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’efectuar la reproducció, adaptació, combinació, integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través de la web, excepte autorització expressa del grup TMM.

I fins i tot en aquest cas, s’abstindrà d’efectuar-lo a través de procediments diferents dels especificats i previstos a través de la pròpia web per als usuaris, els qui, en cap cas, podran dur a terme cap descàrrega, impressió, còpia, o trasllat del contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal forma que deformi, ometi, afegeixi, modifiqui o suposi contradicció en relació amb els missatges o informacions exposades i subministrades a través de la web.

El grup TMM no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb la mateixa web, els serveis o els continguts.

Enllaços o links continguts en aquesta pàgina web

Els enllaços o links que es puguin contenir en aquest lloc web poden conduir a l’Usuari a altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionades per tercers, sobre els quals el grup TMM no té cap mena de control i per tant no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través del lloc web o de l’aplicació tampoc implica que el grup TMM recomani o aprovi el seu contingut.

Limitació de la responsabilitat

L’Usuari accepta, des del moment del seu accés aquestes condicions d’ús. L’Usuari el fa pel seu propi compte i risc. El grup TMM no es responsabilitza dels errors o omissions que pogués contenir, ni dels danys derivats de la utilització de la web, ni per qualsevol actuació realitzada per l’Usuari sobre la base de la informació que en elles es facilita.

El grup TMM no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari del lloc web i en conseqüència, no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’Usuari o a tercers.

Dades de caràcter personal

La simple navegació a través del lloc web és de caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part de l’usuari. L’Usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar i obtenir informació sobre el grup TMM i les companyies que ho conformen, així com els seus productes i serveis, sense necessitat de registrar les seves dades personals.

En el cas que a un Usuari -persona física- se li requereixi el registre de les seves dades personals, a fi de possibilitar l’accés, ús o sol·licitud d’algun servei facilitat a través del nostre lloc web, se l’informa expressament que aquestes dades, resulten necessaris per a proporcionar el millor servei possible, particularment per a mantenir un registre d’usuaris, que ens permeti remetre’ls periòdicament, per correu electrònic o altres mitjans, informació dels nostres productes i serveis i una altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar-li algun benefici. Aquesta informació serà enviada a l’adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment.

La introducció i registre de les dades personals per part de l’Usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d’aquestes dades personals, així com per a la seva conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS Responsable: SENSORY MARKETING & MEDIA S.L. amb domicili en carrer Cardenal Vives i Tutó 43, sota dreta, 08034 Barcelona.

Dades de contacte: info@tmm-group.eu

Finalitats i legitimació: La finalitat principal és difondre butlletins i informació amb novetats del nostre grup d’empreses.

Destinataris: SENSORY MARKETING & MEDIA S.L. i les altres societats que conformen el grup TMM: WAAPITI S.L. i BEAROMIC EXPERIENCIAS OLFATIVAS S.L.

No es cediran dades a tercers excepte obligació legal o en el cas que hagi atorgat el seu consentiment específic.

Procedència de les dades: Facilitats per l’interessat.

Drets: pot dirigir-se per escrit a través del seu domicili social o oficines o a través de l’adreça de correu electrònic següent: info@tmm-group.eu, amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat i per a exercir el dret a oposar-se a decisions individuals automatitzades que puguin afectar-lo significativament o comportar-li efectes jurídics, d’acord amb l’article 22 del Reglament de la UE 2016/679. En la sol·licitud s’indicarà clarament el dret o drets que es vol exercir.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les relacions entre el grup TMM i l’Usuari es regeixen per la legislació espanyola vigent, a la qual se sotmeten expressament les parts. Qualsevol controvèrsia derivada o relacionada amb l’ús d’aquesta pàgina web serà sotmesa als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies